Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Tulog’ in English

March 1 , 2012

 

tulog – sleep/asleep
tulog na tulog – so asleep
matulog – to sleep
nakatulog – slept
natulog/natutulog – sleeping
antok – sleepy

 

 • Tulog na ata siya. – I think she is asleep.
 • Tulog na tulog yung bata. – The kid is so asleep.
 • Matutulog na nga lang ako. – I will just sleep.
 • Tulog na tulog na yung asawa ko. – My husband/wife is asleep.
 • Matulog na nga tayo. – Lets sleep.
 • Matulog ka nalang. – Just sleep.
 • Ayaw ko pang matulog. – I don’t want to sleep.
 • Kumain ka muna bago matulog. – Just eat first before you sleep.
 • Kailangan mo munang magsiplyo bago matulog. – You need to brush your teeth first before you sleep.
 • Hindi maganda ang tulog ko. – My sleep is not good.
 • Natulog ako sa bahay nila. – I slept to their house.
 • Tulog ka ba? – Are you sleeping?
 • Gusto mo na bang matulog? – Do you want to sleep?
 • Tingin mo tulog na ba siya? – Do you think she is already asleep?
 • Kumusta ang tulog mo? – How was your sleep?
 • Kumusta ang tulog mo ngayong gabi? – How was your sleep this night?
 • Nakatulog ka ba nung isang gabi? – Did you sleep last night?
 • Saan ka natulog? – Where did you sleep?
 • Ayaw mo bang matulog? – You don’t want to sleep?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.