Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘bago’ in a Tagalog Sentence

January 9, 2012

 

May bago akong ngayon. – I have new today.
Bago siyang aplikante. – She/he is a new applicant.
Bago lang ako dito. – I am new here.
Pag-isipan mo muna bago mo gawin. – Think first before you do it.
Pag-isipan mo muna bago ka magdesisyon. – Think first before you decide.
Magsipilyo ka muna bago umalis. – You toothbrush first before you go.
Bago ka magsalita pag-isipan mo muna. – Before you talk think first.
Nag-iwan siya ng mensahe bago siya umuwi ng bahay. – She/he leaves a message before she/he goes home.
Nagpaalam muna siya bago umalis. – She/he say goodbye before she go.
Bago yung mga gamit ko. – My things are new.
Ang patakaran ay bago. – The rules are new.
Bago yung sapatos niya. – His/her shoes are new.
Bago yata yung damit. – Maybe her dress is new.
                              

Related topic:
bagong dating – new comers
bagong buhay – new life
bagong sapalaran – new adventure
bagong taon – new year
bagong balita – new news
bagong balita ngayon – new news today
bagong gamit – new things
bagong kaibigan – new friend
bagong kasintahan – new boyfriend

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.