Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘if’ in Tagalog Sentences

February 3, 2012

 

Ifkung

 

1. If you could only read my mind you will know what I mean. – Kung nababasa mo lang ang nasa isip ko malalaman mo kung ano ang ibig kung sabihin
2. Just forget if you will go. – Kalimutan mo na lang ako kung aalis ka.
3. I don’t know if I can do it. – Hindi ko alam kung kaya ko.
4. If you will go please say goodbye. – Kung aalis ka pakiusap magpaalam ka.
5. I’ll be there if I will not be late. – Pupunta ako doon kung hindi ako mahuhuli.
6. I will be happy if you will hug me. – Magiging masaya ako kung yayakapin mo ako.
7. I can only be yours if you’ll love me. – Magiging sayo lang ako kung mamahalin mo ako.
8. She will win if you will get lose. – Mananalo siya kung magpapatalo ka.
9. If somebody will ask you if you saw me just see you haven’t. – Kung may magtatanong sayo kung nakita mo ako sabihin mo lang na wala.
10. If I will be your husband I will make you happy. – Kung ako ang mapapangasawa mo paliligayahin kita.
11. She will treat us if she will win the contest. – Ililibre niya tayo kung mananalo siya sa paligsahan.
12. I will be happy if you’ll give me a gift. – Magiging masaya ako kung bibigyan mo ako ng regalo.
13. If could only see you tonight. – Kung makikita lang sana kita ngayong gabi.
14. If only you are mine. – Kung akin ka lang sana.
15. If I could do anything for you. – Kung magagawa ko lang ang kahit ano para sayo.
16. She said she will be happy if you’ll come. – Sabi niya magiging masaya siya kung darating ka.
17. I will be proud of you if you will win this time. – Maipagmamalaki kita kung mananalo ka ngayon.
18. If I could only get the stars for you. – Kung makukuha ko lang ang mga bituin para sayo.
19. If I am the only one, you will be my only one in my life too. – Kung nag-iisa ako, magiging nag-iisa karin sa buhay ko.
20. Someday you will forget about him if you’ll go far away. – Balang araw makakalimutan mo siya kung aalis ka ng malayo.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.