Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘money’ in a Sentence

February 16, 2012

 

money – pera, datong, salapi

Money for nothing – pera para sa wala
Money for charity – pera para sa kawanggawa
Money for all – pera para sa lahat
Money for business – pera para sa negosyo
Money for the gifts – pera para sa regalo

 

Examples:

 • I have no money. – Wala akong pera.
 • Give me money. – Bigyan mo ko ng pera.
 • Kindly give me the money. – Pakibigay mo sakin yung pera.
 • I need money. – Kailangan ko ng pera.
 • I have a lot of money. – Madami akong pera.
 • We can’t live without money. – Hindi tayo mabubuhay ng walang pera.
 • I’ll get more money. – Kukuha pa ako ng madaming pera.
 • I won money. – Nanalo ako ng pera.
 • Do you have money? – May pera ka ba?
 • How much money do you have? – Magkanong pera ang meron ka?
 • How much money do you need? – Magkano ang kailangan mong pera?
 • Do you need money? – Kailangan mo ban g pera?
 • When you will need the money? – Kailan mo kailangan ang pera?
 • Can I borrow money? – Pwede ba akong manghiram ng pera?

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.