Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘tingnan’ in Tagalog Sentences

March 6, 2012

tingnan (tinitingnan, tumitingin) look
               

 • Look to the left – tingnan sa kaliwa
 • Look to the right – tingnan sa kanan
 • Look to the side – tingnan sa gilid
 • Look on the front – tingnan sa harapan
 • Look on your side – Tingnan mo sa iyong tagiliran.
 • Look on the road. – Tingnan mo ang kalsada.
 • Look at me. – Tingnan mo ako.
 • Look all of them. – Tingnan mo silang lahat.
 • Look into my eyes. – Tingnan mo ang mata ko.
 • Look what happened. – Tingnan kung anong nangyari.
 • Look at this. – Tingnan mo ito.
 • Look at him now. – Tingnan mo siya ngayon.
 • Look at my mom. – Tingnan mo ang nanay ko.
 • I can’t look at him. – Hindi ko siya matingnan.
 • Look at the kid. – Tingnan mo ang bata.
 • Look at me I’m on the other place. – Tingnan mo ako nasa ibang lugar na ako.
 • When you look me in the eyes. – Kapag tinitingnan mo ako sa mga mata ko.
 • Loot at me now. – Tingnan mo ko ngayon.
 • I saw him looking at me. – Nakita ko siyang tumitingin sakin.
 • Looking on the mirror. – Tumitingin sa salamin.
 • Look what he did. – Tingnan mo kung anong ginawa niya.
 • I think his looking at me. – Sa tingin ko tumitingin siya sakin.
 • Just look at me. – Tingnan mo lang ako.
 • When you look at me I’m just simple. – Kung titingnan mo ko simple lang.
 • There is someone who’s looking at me. – May nakatingin sakin.
  • Have you look into my eyes? – Tiningnan mo ba ang puso ko?
  • Are you looking at me? – Tinitingnan mo ba ako?
  • Do you want to look at me? – Gusto mo ba akong tingnan?
  • Did you look at me? – Tiningnan mo ba ako?
  • How to look at him in a nice way? – Pano siya titingnan sa magandang paraan?
  • What are you looking here? – Ano ang tinitingnan mo dito?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.