Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using Ako, Ko, Sa Akin in Tagalog

Singular focus form – Personal pronoun: 

“Ako” sentence example: 

 1. Ako ay mabait. (I am kind.) 
 2. Pupunta ako doon. (I will go there.) 
 3. Ako ay matalino. (I am talented.) 
 4. Umiibig ako sa iyo. (I love you.) 
 5. Mas guwapo ako sa iyo. (I am more handsome than you.) 

“Ko” sentence example: 

 1. Saan mo dinala ang bag ko? (Where did you bring my bag?) 
 2. Pantalon ko po yan. (That’s my pant.) 
 3. Mahal ko po si Anne. (I love Anne.) 
 4. Hindi ko po alam. (I don’t know) 
 5. Masakit po ang ulo ko. (I have head ache.) 

“(Sa) Akin” in a sentence: 

 1. Para sa akin ka lamang. (You are only mine.) 
 2. Akin ang bahay na ‘yan. (That’s my house.) 
 3. Ang akin(g) mahal na anak lalaki. (My beloved son) 
 4. Na sa akin na ang lahat. (I owned everything.) 
 5. Ibigay mo po sa akin ang baso. (Give me the cup.) 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.