Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘kailangan’ in a Sentence

January 8, 2012

 

Kailangan mo kong tulugan. – You need to help me.
Kailangang matapos natin to ngayon. – We need to finish this now.
Kailangan kong bumalik sa bahay. - I need to go back home.
Kailangan ka niya. – He/she needs you.
Kailangan mo siyang kalimutan. – You need to forget him.
Kailangan kong maging mahinahon. – I need to be calm.
Kailangan ko ng magluto ng pagkain. – I need to cook food.
Kailangan ka ng pamilya mo. – Your family needs you.
Kailangan kong maging malakas. – I need to be strong.
Kailangan ko ng umalis. – I need to go.
Kailangan ko na yatang kumain. – I think I need to eat.
Kailangan mong maging magaling. – You need to be good.
Hindi mo kailangang maging maganda sa mukha ng ibang tao. – You don’t need to look beautiful in eyes of others.
Kailangan mo siyang intindihin. – You need to understand him/her.
Hindi ko yan kailangan. – I don’t need that.
Sa tingin ko kakailanganin ko to. – I think I’ll need this.
Kailangan ko ng iba. – I need someone else.
Kailangan mong sumama sakin. – You need to go with me.
Kailangan ako ng kasintahan ko. – My boyfriend/girlfriend needs me.
Kailangan kong palitan to. – I need to change this.
Kailangan kita ngayon at magpakaylanman. – I need you now and forver.
Hindi mo kailangang magsinungaling. – You don’t to lie.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.