Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using Kayo, Ninyo, Inyo in Tagalog

The use of “kayo” (pron. you (plural), “ninyo” (pron. yours, you, by you (plural), “(sa) inyo” (pron. your yours) in a sentence.

“Kayo” sentence example: Focus form

 1. Kayo bang lahat ay masaya? (Are you all happy?)
 2. Lahat ba kayo ay tumira dito? (Are you all stayed here?)
 3. Kahit hindi kayo nagsisampalataya sa akin. (Though you do not believe me.)
 4. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin. (No longer do I call you slaves)
 5. Bakit kayo(y) nangakatayong tumitigin sa langit? (Why do you stand looking into the sky?)

“Ninyo” sentence example: Non focus form

 1. Doon makikita ninyo siya. (There you will see him.)
 2. Mangakikilala ninyo ang aking ama. (You would have known of my father also.)
 3. Masasabi ninyo sa bundok na ito. (You shall say to this mountain)
 4. Mangakilala ninyo sila. (You will know them.)
 5. Ano ang sabi ninyo kong sino ako? (But who do you say that I am?)

“Inyo” sentence example: Non focus form

 1. Siya(y) susuguin ko sa inyo. (I will send him to you.)
 2. Kaya napopoot sa inyo ang sanlibutan. (Therefore the world hates you)
 3. Siyay tatahan sa inyo, at sasa inyo. (He abides with you, and will be in you)
 4. Sinabi ko na sa inyo. (Truly I say to you)
 5. Wariin ninyo ang mga ibon. (Consider the birds.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.