Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using 'lamang' in tagalog

Apr 28, 2011


'Lamang' in tagalog means limiting a word. It also means something or just and only.

Examples:
1. Ikaw lamang. (Only you.)
2. Hindi lamang maayos ang pakiraramdam ko. (I’m just not feeling well.)
3. Siya lamang may alam niyan. (He only knows that thing.)
4. Imaneho mo na lamang ang kotse. (You just drive the car.)
5. Bibisitahin na lamang kita bukas. (I’ll just visit you tomorrow.)
Ako lamang ang mayaman sa aming magkakaibigan. (I am the only rich among of my friends.)
6. Pabayaan mo na lamang. (Just live it.)
7. Ang panalo ay hindi lamang ikaw. (The winner is not only you.)
8. Ako lamang ang maganda dito. (I am the only beautiful here.)

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.