Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘malamig, mainit, masarap, etc.

December 7, 2011

 

Masarap – delicious
Malamig – cold
Mainit – hot
Mapait – bitter
Maanghang – spicy
Maalat – salty
Maasim – sour

Masarap na pagkain – delicious food
Malamig na yelo – cold ice
Mainit na kape – hot coffee
Mapait na buhay – bitter life
Maanghang na sili – Spicy chili
Maalat na asin – Salty salt
Maasim na mangga – Sour manggo

Gustong kong kumain ng masarap na pagkain.
(I want to eat delicious food.)
Gusto kong uminon ng mainit na kape.
(I want to drink hot coffee.)
Kailangan ko pa ng maanghan na sili para sa sawsawan.
(I need more spicy chili for the sauce.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masarap – delicious                                          Masarap na pagkain – delicious food
Malamig – cold                                                 Malamig na yelo – cold ice

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.