Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

“Mo” (Yours, by You - singular)

Tagalog English
Alam mo ba ang alam ko? Did you know of what I know?
Hindi mo kailangan to. You don’t need this.
Pakiayos mo nga ito. You kindly arrange this.
Masaya kaba sa ginagawa mo? Are you happy of what you are doing?
Huwag mo nang ipagkaila ang nangyari. Don’t deny of what had happened.
Kanin mo ang iyong tinapay. Eat your bread
Itingin mo ang iyong mga mata ngayon. Raise your eyes now.
Nakita mo baga ito?  Do you see this?
Sikaran mo ang iyong paa. Stamp your feet.
Ipalakpak mo ang iyong mga kamay. Clap your hands.
Kasuklamsuklam ay dadanasin mo. Abominations are in your midst.
Hahatulan mo baga sila? Will you judge them?
Maraming bayan na kasama mo. Many nations are with you.
Isuot mo ang iyong mga panyapak Put your shoes on your feet.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.