Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘Pag’ in Tagalog

November 2011

 

Pag is a short word of kapag which means ‘when’.

 

Pag ikaw nahulog
English: When you fall

Pag naging mayaman ka ilibre mo ko ha?
English: When you’re rich treat me okay?

Pag kasama kita
English: When I’m with you

Pag ako ay nagmahal
English: When I’m in love

Pag may nagawa kang mali magdasal kalang.
English: When you’ve done wrong just pray.

Gagawin ko mamaya pag tapos na ako.
English: I’ll do it later when I’m done.

Pag nag kamali
English: When you’re wrong

Tama na pag naluto yan.
English: It’s enough, when it’s cooked.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.