Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘paki’

May 2, 2011

Paki means to choose, to will, to desire, to wish, and indicate a request. Paki also means please or kindly in English.

Examples:
1. Pwede bang paki-kuha nga ng gamit ko? (Will you please get my things?)
2. Paki-dala nga asukal ditto. (Please bring the sugar here.)
3. Paki-suot ng damit na yan. (Kindly wear that dress.)
4. Paki-sulat ng pangalan mo. (Kindly write your name.)
5. Paki-laba ng mga damit na yon. (Please wash those clothes.)
6. Paki-bili ang nanay ko ng chokolate. (Please buy my mom a chocolate.)
7. Paki-luto nga nito. (Please cook this.)
8. Pwde paki-basa nito. (Kindly read this.)
9. Paki-balik ng mesa dito. (Please the table here.)
10. Paki-talon ulit. (Please jump again.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.