Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using question mark in Tagalog Sentences

February 7, 2012

 

Question mark Sentences is ‘patanong na pangungusap’ in Tagalog

‘Tandang Pananong’ is a question mark.
‘?’pananong

Kailan? – When?
Sino? – Who?
Saan? – Where?
Kanino? – Whom?
Paano? – How?
Ano? – What?
Bakit? – Why?

 

Example Sentences:

 • Who is she? – Sino siya?
 • Did you see him? – Nakita mo ba siya?
 • When did you visit her? – Kailan mo siya binisita?
 • Whose child is that? – Kaninong anak yan?
 • Where is the party? – Saan ang kasiyahan?
 • Who is your girlfriend/boyfriend? – Sino ang kasintahan mo?
 • Don’t you think I’m single? – Hindi mo ba naisip na single ako?
 • Don’t you dare do that to me? – Wag mo yang gagawin sakin?
 • You want this? – Gusto mo ba to?
 • Is this yours? – Sayo ba to?
 • Am I ugly? – Pangit ba ako?
 • Do I look pretty? – Maganda ba akong tingnan?
 • Is there’s something wrong? – May problema ba?
 • What did you mean? – Anong ibig mong sabihin?
 • How can you do that? – Paano mo yan nagagawa?
 • Have ever tried that? – Nasubukan mo na ba yan?
 • What happened? – Anong nangyari?
 • Why you lie to me? – Bakit ka nagsinungaling sakin?
 • Why did you do this? – Bakit mo ito ginawa?
 • How can you do this to me? – Paano mo to nagawa sakin?
 • What is your problem? – Anong problema mo?
 • Why don’t you try it? – Bakit hindi mo subukan?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.