Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Sa Kanya Expressions in Tagalog

We have gone over "sa iyo" (to you) and "sa akin" (to me) and now it is time to go over "sa kanya" (to him/her).

The use of “sa Kaniya(ng), kanya” (Pron. his, her, him) in the sentence.

Sentences example:

  1. Sa kanya ko ipinagkaloob. (In him I give.)
  2. Ako’y tumawag sa kaniya. (I call for him.)
  3. Mapapalad ang mga nanganganlong sa kaniya. (How blessed are all those who take refuge of him.)
  4. Ibigay mo sa kanya. (Thou hast given him.)
  5. Marami ang nagsiparoon sa kaniya. (Many came to her.)
  6. Ako’y mapagmalaki sa kaniya. (I am proud of her.)
  7. Walang tulong sa kanya. (There is no help for her.)
  8. Siya’y nagsabi sa kaniyang puso. (He said in his heart.)
  9. Siya’y parang leon sa kaniyang lungga. (He is like lion in his lair.)
  10. At kinuskos sa kaniya(ng) mga paa ang kanya(ng) mga buhok, (And wiped his feet with her hair.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.