Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘Sino’

January 5, 2012

 

sino – who
Sino ka? – Who are you?
Sino siya? – Who is she?
Sino sila? – Who they are?
Sino ako? – Who am I?
Sino ba? – Who?
Sino really – Sino talaga
Sino yan? – Who’s this?
Sino yun? – Who’s that?

 

Sino ba ang kumuha ng gamit? – Who get my things?
Sino kaya yun? – Who was that?
Sino siya para insultuhin ako? – Who is he/she to insult me?
Sino ba ang tumatawag? – Who’s calling?
Sino ang sumagot? – Who’s answering?
Sino ang may problema? – Who have a problem?

‘Sino ka’ in Sentences:
Sino ka ba talaga? – Who really you are?
Sino ka ba sa buhay niya? – Who are you in his/her life?
Sino ka sa buhay ko? – Who are you in my life?
Sino ka para gamitan yan? – Who are you to use that?
Sino ka para tawagin akong tangga? – Who are you to call me an idiot?
Sino ka na palaging nandyan para sakin? – Who are you that always there for me?
Sino ka ba sila? – Who are they?
Sino ba ba ang may sala? – Who is the
Sino ka ba para saktan ako? – Who are you to hurt me?
Sino ka ba para mahalin ako? – Who are you to love me?
Hindi mo ba kilala kung sino ka? – You don’t know who you are?
Hindi ko kilala kung sino ka. – I don’t know who you are.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.