Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Valentine’s Day Conversation

February 3, 2012

 

Dona: Hey Joy, do have already your valentine on valentine’s day? (Hey Joy, may valentino ka na ba ngayong araw ng mga puso.)
Joy: Of course! My husband! (Oo naman, ang asawa ko!)
Dona: Oh I forgot you’ve already married. Hahaha (O nakalimutan ko may asawa kana pala. Haha)
Joy: You’re so funny Dona. (Nakakatawa ka Dona.)
Dona: Yeah I really thought you’re still single. (Oo akala ko talagang single ka pa.)
Joy: I have already a baby. My gosh! Haha. (May anak na ako no. Jesus Maryosep! Haha.)
Dona: Haha, I’m just kidding Joy. (Haha, nagbibiro lang ako Joy.)
Joy: Haha, so… you? What is your plan for the Valentine’s? Do you have a date? (Haha, oh… ikaw? Anong plano mo ngayong araw ng mga puso? May kadate ka na ba?)
Dona: I don’t have plan. Remember… I have many boy friends. Haha. (Wala akong plano. Alalahanin mong marami akong kasintahan. Haha)
Joy: Oh yeah. Haha. You’re so naughty. (Oo nga naman. Haha. Napakapilya mo talaga.)
Dona: That’s why I’m having problems. Haha. (Kaya nga nagkakaroon ako ng problema. Haha.)
Joy: How about Kenneth? He likes you. Right? (Pano naman si Kenneth? May gusto siya sayo. Tama?)
Dona: Oh yeah, he said he will treat me on Valentine’s Day. (Oo, sabi niya ililibre niya ako sa araw ng mga puso.)
Joy: Then? (Tapos?)
Dona: I really don’t know what to do. (Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin.)
Joy: Hahaha! (Hahaha)
Dona: Let just see. (Tingnan nalang natin.)

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.