Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

When traveling in the Philippines

June 4, 2011

Traveler
Tagalog: Manlalakbay
Sentence Example:
I am a traveler.
Tagalog: Ako ay manlalakbay.

Travelling
Tagalog: Palalakbay
Sentence Example:
This is my first time traveling in Philippines.
Tagalog: Ito ang una kung paglalakbay sa Pilipinas.

Passport
Tagalog: Pasaporte
Example Sentence:
This is my passport.
Tagalog: Ito ang aking pasaporte.

Money
Tagalog: Pera
Sentence Example:
I have money to pay.
Tagalog: Mayroon akong perang pambayad.

Bank
Tagalog: Bangko
Sentence Example:
Where is the nearest bank here?
Tagalog: Saan ang pinakamalapit na bangko dito?

Taxi
Tagalog: Taksi
Sentence Example:
I need taxi.
Tagalog: Kailangan ko ng taksi.

Comfort room
Tagalog: Banyo
Example Sentence:
I need to go the comfort room.
Tagalog: Kailangan kong pumunta sa banyo.

Baggage
Tagalog: Bagahe
Can you help me on my baggage?
Tagalog: Pwede mo ba akong tulungan sa aking bagahe?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.