Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Work’ in Tagalog

December 28, 2011

 

work (job) – trabaho
working – nagtatrabaho/magtatrabaho
working student – istudyanteng nagtatrabaho
hardworking – masipag
worker – trabahante

Related to 'work': employee – trabahante
emlployer – amo
manager – manidyer

marangal na trabaho – legal work
hindi marangal na trabaho – illegal work
may trabaho – a person with work
walang trabaho – a person without a work
trabaho sa ibang bansa – work abroad
pagtatrabaho sa ibang bansa – working abroad
tatay na nagtatrabaho – working dad
nanay na nagtatrabaho – working mom

 

Example Sentences:
May trabaho na ako. I have a work.
Trabahong kung maglingkod sa bansa. It’s my work to server the country.
Marangal ang trabaho ko. My work is legal.
Masipag siyang magtrabaho. He’s hardworking in work.
Magtatrabaho ako sa ibang bansa. – I will work in abroad.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.