Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

World, galaxy, earth and others in Tagalog

June 21, 2011

World – mundo, daigdig
The world is round.
Tagalog: Ang mundo ay bilog.

Universe – daigdig, mundo, sangkalupaan

Galaxy –  kalawakan

Sky – himpapawid

Earth – daigdig, lupa

Moon – buwan

Star – bituin
Beautiful star – bituing marikit / magandang bituin
Lucky star – maswerteng bituin

Sun – araw
Sunny – maaraw

Rain – ulan
It’s raining again.
Tagalog: Umulan na naman.

Heaven – langit
How beautiful in heaven.
Tagalog: Anong ganda ng langit.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.