Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Worry’ in Tagalog Sentences

February 13, 2012

 

Don’t worry – wag mag-alala
So worry – masyadong nag-alala
Not worry – hindi nag-alala

Example Sentences:

 1. Don’t make me worry. – Wag mo akong pag-alalahanin.
 2. I am worry. – Nag-aalala ako.
 3. Don’t worry about the things. – Wag kang mag-alala sa mga bagay-bagay.
 4. I was worried last day. – Nag-alala ako nung isang araw.
 5. I am worried what will happen. – Nag-aalala ako kung ano ang mangyayari.
 6. Don’t worry I can handle this. – Wag kang mag-alala makakaya ko to.
 7. No need to worry. – Wala dapat ipag-alala.
 8. Just relax and not be worry. – Relax ka lang at wag kang mag-alala.
 9. I am worried in everything. – Nag-alala ako sa lahat.
 10. He makes me worry. – Pinag-aalala niya ako.
 11. I am worry because you are sick. – Nag-aalala ako kasi may sakit ka.
 12. Everything will be okay don not worry. – Ang lahat ay magiging maayos wag kang mag-alala.
 13. You don’t have to worry. – Wala kang dapat ipag-alala.
 14. Worrying makes me stress. – Ang pag-aalala ay nakakaistres.
 15. I am worry because of you. – Nag-aalala ako dahil sayo.
 16. You are ugly when you are worried. – Pangit ka pag nag-aalala ka.
 17. I am really worried for him. – Talagang nag-aalala ako para sa kanya.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.