Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Crush and like phrases

Apr 25, 2011

Gusto kita. (I like you.)
May gusto ako sayo. (I have a crush on you.)
Tingin ko may gusto siya sa akin. (I think she have a crush on me.)
Inisip ko na magkatabi tayo. (I imagine that you are close to me.)
Ang bango niya naman. (He smells good.)
Ang gwapo niya talaga. (He is really handsome.)
Palagi ko siyang iniisip. (I always think of him.)
Sana makita kita ulit. (I hope I will see you again.)
Ang lambing niya talaga. (He is really sweet.)
Gusto ko ang itsura niya. (I like her face.)
Nakita ko na naman ang crush ko. (I saw my crush again.)
Siya na talaga ang crush ko noon pa. (He is my crush ever since.)
Sana mayakap ko siya. (I hope I can hug him.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.