Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Cute love Phrases

May 14, 2011

Love is the key.
In Tagalog: Ang pag-ibig ang susi.

I never met her.
In Tagalog: Hindi ko pa siya nakakaharap.

I wouldn’t miss you.
In Tagalog: Hindi kita mamimis.

In the future I will marry you.
In Tagalog: Kinabukasan pakakasalan kita.

Love has its right time.
In Tagalog: Ang pag-ibig ay may tamang oras.

True love waits.
In Tagalog: Ang tunay na pag-ibig ay nakakapaghintay.

Your love is enough.
In Tagalog: Ang pag-ibig mo ay sapat na.

I finally found you.
In Tagalog: Sawakas nahanap na kita.

Our love will last forever.
In Tagalog: Ang ating pag-ibig ay magtatagal magpakailanman.

Living without you is useless.
In Tagalog: Ang mabuhay na wala ka ay walang kwenta.

I dreamed of you my love.
In Tagalog: Napapanaginipan kita mahal ko.

I will always by your side.
In Tagalog: Lagi lang ako sa tabi mo.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.