Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Forgiveness to the one you love

Apr 27, 2011

1. Kalimutan mo na ang mga oras na pinaiyak mo ako. (Forget the times you’d make me cry.)
2. Pasensiya kana sa lahat mahal ko. (I’m sorry for everything my love.)
3. Patawad, kasalanan ko. (Sorry, it was my fault.)
4. Kalimutan mo na ang nakaraan. (Forget about the pass.)
5. Patawarin mo ako. (Please forgive me.)
6. Nakalimutan ko na ang lahat ng ginawa mo sa akin. (I forgot everything you did to me.)
7. Patawad sa panghuhusga ko sayo. (Sorry for judging you.)
8. Hindi ko na gagawin yun ulit, peks man. (I will never do that again, promise.)
9. Patawad sa lahat. (I’m sorry for everything.)
10. Palagi mo na lang ako binibigyan ng pagkakataon.  (You always giving me the chance.)
11. Sana hindi mo na ako sasaktan ulit. (I hope you will never hurt me again.)             

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.