Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Good things to say when you’re on a date

November 16, 2011

 

Leave it to me.
Tagalog: Ako ang bahala.

I’ll pay for it.
Tagalog: Ako ang magbabayad niyan.

Let’s have a seat.
Tagalog: Umupo na tayo.

Order anything you want.
Tagalog: Umorder ka ng kahit na anong gusto mo.

This is delicious.
Tagalog: Masarap to.

You smell good.
Tagalog: Ang bango mo.

You look beautiful tonight/today.
Tagalog: Ang ganda mo ngayong gabi/ngayon.

Thanks for being here.
Tagalog: Salamat na nandito ka.

Don’t be shy.
Tagalog: Wag kang mahiya.

The foods here are delicious.
Tagalog: Ang mga pagkain dito ay masasarap.

You look nice on your dress.
Tagalog: Maganda ka sa iyong suot.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.