Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Love Hurts Phrases 2

June 9, 2011

I don’t want to cry.
Tagalog: Ayokong umiyak.

I don’t want to fall for you.
Tagalog: Ayokong mahulog ako sayo.

You’ve hurt me so much.
Tagalog: Nasaktan mo ako ng sobra.

I’m afraid that you will fall for me.
Tagalog: Natatakot ako na mahulog ka sakin.

You made me fool.
Tagalog: Ginawa mo akong hangal.

I can’t love you.
Tagalog: Hindi kita maaaring mahalin.

I don’t love you for now, maybe next time.
Tagalog: Hindi kita mahal sa ngayon, siguro sa susunod.

The pain is always in my heart.
Tagalog: Ang sakit ay palaging nandito sa puso ko.

I don’t love you anymore.
Tagalog: Hindi na kita mahal.

I can’t give my life with you.
Tagalog: Hindi ko maibibigay ang buhay ko sayo.

I thought you were mine.
Tagalog: Akala ko akin ka.

 

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.