Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Love Phrases II

May 3, 2011

1. Ikaw ang aking inspirasyon. (You are my inspiration.)
2. Siya ang buhay ko. (She is my life.)
3. Siya lamang ang lagi sa isip ko. (She is only on my mind.)
4. Masaya ako pagkasama ka. (I’m happy when I’m with you.)
5. Kasing tanda ng puno ang pa-ibig ko sayo. (As old as a tree is my love for you.)
6. Ang oras ay napakabagal sa taong naghihintay. (Time is too slow for those who wait.)
7. Kung ang pag-ibig ang sagot, paki balik ng tanong. (If love is the answer, please repeat the question?)
8. Maghihintay ako sayo. (I will wait for you.)
9. Ako ay sayo lamang. (I am only yours.)
10. Sa buhay ko ikaw ay nag-iisa. (In my life you are only one.)
11. Mahal kita magpakailanman. (I love you forever.)
12. Ikaw ang dahilan ng mabilis na pagtibok ng puso ko. (You are the reason why my heart beats faster.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.