Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Love Phrases IV

May 18, 2011

I want to be with you forever.
In Tagalog: Gusto kitang makasama habang buhay.

I don’t love her.
In Tagalog: Hindi ko siya mahal.

You know that I love you.
In Tagalog: Alam mong mahal kita.

Your love is not enough.
In Tagalog: Hindi sapat ang pag-ibig mo.

I like her smile.
In Tagalog: Gusto ko ang kanyang ngiti.

Love me for who I am.
In Tagalog: Mahalin mo ako kung ano ako.

I miss you everyday.
In Tagalog: Mis kita araw-araw.

You’re always in my heart whenever I go.
In Tagalog: Palagi kang nasa puso ko kahit saan ako pumunta.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.