Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Love phrases

Apr 18, 2011

Bawat araw mas lalo kitang namimis.
(Each day I miss you more.)

Nahuhulog ang loob ko sa iyo.
(I’m falling in love with you.)

Hindi ako makatulog pag wala ang pag-ibig mo.
(I can’t sleep without your love.)

Pwede ba kitang maging kasintahan?
(Can you be my girlfriend?)

May mahal ka bang iba?
(Do you love someone else?)

Maaari mo bang ibigay ang numero ng phone mo?
(Can you give me your phone number?)

Hindi mahalaga kung sino ka, basta nagmamahalan tayo.
(I don’t care of who you are, the most important that we love each other.)

Mahal kita ng buong puso ko.
(I love you with all my heart.)

Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ang pag-ibig mo.
(I can’t do all this without your love.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.