Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Neglecting Phrases

November 19, 2011

 

Sorry I can’t be with you.
Tagalog: Pasensiya na hindi ako makakasama sayo.

Kindly move our date.
Tagalog: Paki iba yung date natin.

I’m busy, sorry.
Tagalog: Abala ako, pesensiya.

Sorry I will be busy tomorrow.
Tagalog: Pasensiya na magiging abala ako bukas.

Let’s meet next time.
Tagalog: Magkita nalang tayo sa susunod.

I’m sorry I’m gonna be late.
Tagalog: Pasensiya na mahuhuli ako.

There will be another day, I’m sorry.
Tagalog: Mayroon pang ibang araw, pasensiya na.

It’s too late to be there, there will be next time.
Tagalog: Huli na tayo doon, may ibang araw pa.

Let’s talk next time.
Tagalog: Mag-usap tayo sa ibang araw.

Next day would be better, I’m sorry.
Tagalog: Sa ibang araw mas maganda, pasensiya na.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.