Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Phrases in closing a Tagalog Conversation

November 19, 2011

 

I really enjoy my day.
Tagalog: Talagang naaliaw ko ang araw ko.

Thanks for inviting me.
Tagalog: Salamat sa pag-imbita sa akin.

Thanks a lot until next time.
Tagalog: Salamat ng marami hanggang sa susunod.

Thank you for everything, I really enjoy.
Tagalog: Salamat sa lahat, talagang naaliw ako.

I have to go, thanks again.
Tagalog: Kailangan ko ng umalis, salamat ulit.

Thanks for inviting, good night.
Tagalog: Salamat sa pag-imbita, magandang gabi.

Have a sweet dream, bye.
Tagalog: Magkaroon ka ng magandang panaginip, paalam.

I wish we had another time.
Tagalog: Hinihiling kong meron pa susunod.

God bless and take care.
Tagalog: Pagpalain ka ng Poong Maykapal at ingat.

Take care of yourself, I need to go.
Tagalog: Alagaan mo ang sarili mo, kailangan ko ng umalis.

I have a great time with you.
Tagalog: Nagkaroon ako ng magandang oras sayo.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.