Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Phrases when giving something

November 18, 2011

 

This is for you.
Tagalog: Para sayo to.

I hope you like it.
Tagalog: Sana magustohan mo.

I gave this with all my heart.
Tagalog: Binigay ko yan ng may bukal sa kalooban.

It’s not that expensive but it’s priceless.
Tagalog: Hindi naman yan ganyan kamahal pero walang katumpas na pera yan.

This is my simple gift for you.
Tagalog: Ito ang simpleng regalo ko para sayo.

This is for my beautiful wife.
Tagalog: Para ito sa aking magandang asawa.

I hope you like my simple gift with love.
Tagalog: Sana nagustohan mo ang simpleng regalo ko na may pagmamahal.

Only one gift I can give and that is love.
Tagalog: Isa lang ang maibibigay kong regalo at yan ang pag-ibig.

Gift isn’t that important, only your love I want.
Tagalog: Ang regalo ay hindi naman ganyan ka importante, tanging pag-ibig mo lang ang gusto ko.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.