Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Sad Phrases

May 30, 2011

Goodbye wherever you are.
In Tagalog: Paalam nasaan kaman.

I am alone with this journey.
In Tagalog: Ako ay nag-iisa sa pakikipagsapalarang ito.

I’m crying because of you.
In Tagalog: Ako ay umiiyak dahil sayo.

It’s breaking all in pieces.
In Tagalog: Ito ay nababasag na ng pira-piraso.

It hurts so much.
In Tagalog: Napakasakit talaga.

Give me a chance to set me free.
In Tagalog: Bigyan mo ako ng pagkakataong maging malagaya ako.

You hurt me a lot but I’ll still wait for you.
In Tagalog: Nasaktan mo ako ng sobra pero maghihintay parin ako sayo.

I thought were forever.
In Tagalog: Akala ko tayo ay magpakailanman.

You left me all alone.
In Tagalog: Iniwanan mo ako ng nag-iisa.

Your untrue and you lie to me.
In Tagalog: Hindi ka totoo at niloko mo ako.

I love him and that was before.
In Tagalog: Mahal ko siya at noon yun.

You’re the disaster of my life.
In Tagalog: Ikaw ang sakuna sa buhay ko.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.