Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Simple ‘Ayaw’ Love Phrases

May 20, 2011

I don’t want you.
Tagalog: Ayaw ko sayo.

I don’t like you.
Tagalog: Hindi kita gusto.

I’m giving up.
Tagalog: Ayaw ko na.

I don’t want you to suffer.
Tagalog: Ayaw kong nahihirapan ka.

I don’t want to be with you.
Tagalog: Ayaw kong makasama ka.

I said I don’t like you.
Tagalog: Sabi ko ayaw ko sayo.

I don’t want to say I love her.
Tagalog: Ayaw kong sabihing mahal ko siya.

Stop it, I don’t want anymore.
Tagalog: Tama na, ayaw ko na talaga.

You don’t really like me.
Tagalog: Talagang ayaw mo sakin.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.