Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Simple Tagalog Love Phrases

November 16, 2011

 

This is for you.
Tagalog: Para sayo to.

I think of you.
Tagalog: Iniisip kita.

You’re always on my mind.
Tagalog: Palagi kang nasa isip ko.

You’re the best.
Tagalog: Ikaw ang pinaka sa lahat.

In my life you’re my only one.
Tagalog: Sa buhay ko ikaw lang ang nag-iisa.

No one can compare my love for you.
Tagalog: Walang maikukompara ang pag-ibig ko sayo.

Love of my life.
Tagalog: Ang mahal ko sa buhay.

You’re my destiny.
Tagalog: Ikaw ang aking tadhana.

I love the way you are.
Tagalog: Gusto ko kita kung ano ka.

God gave me you.
Tagalog: Ibinigay ka ng Panginoon sa akin.

I was born for you.
Tagalog: Ipinanganak ako para sayo.

You change my life.
Tagalog: Binago mo ang buhay ko.

I’ll do everything for you.
Tagalog: Gagagawin ko ang lahat para sayo.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.