Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog Goodbye Phrases

November 29, 2011

 

Until next time
Tagalog: Hanggang sa susunod

There will be another day.
Tagalog: May susunod pang araw.

See you next time.
Tagalog: Hanggang sa susunod.

Have a safe trip.
Tagalog: Magkaroon ka ng ligtas na byahe.

Keep safe.
Tagalog: Mag-ingat ka

Come again
Tagalog: Balik ka

I have to go.
Tagalog: Kailangan ko ng umalis.

May God bless you, goodnight.
Tagalog: Pagpalain ka ng Panginoon, magandang gabi.

Thanks for everthing, bye.
Tagalog: Salamat sa lahat, paalam.

Next time around
Tagalog: Hanggang sa susunod

Bring your friends next time.
Tagalog: Isama mo ang mga kaibigan mo sa susunod.

I want to say goodbye.
Tagalog: Gusto kong sabihing paalam na.

I have to go, someday we will meet again.
Tagalog: Kailangan ko ng umalis, balang araw magkikita tayong muli.

This is the end, you will always in my heart.
Tagalog: Ito na ang katapusan, palagi kang nasa puso ko.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.