Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog Informal Greetings

November 29, 2011

 

Oi Mr Reyes! Kumusta kana? – Hey Mr. Reyes! How are you?

Hoy! Magandang umaga! – Hey… Goodmorning

Hoy! Kumusta kana! – Hey! What’s up!

Kumusta ang buhay? – How’s life?

Anong nangyari? – What happened?

Oi andyan ka pala, kumusta? – Oh your there, how are you?

Saan ka ba pumunta? – Where have you been?

Okey lang ako ah, ikaw? – I’m okay, you?

Musta na nanay mo? – How’s your mom?

Wui san ka nong isang araw? – Hey where are you last day?

Naku! Ikaw pala yan! Kumusta kana? – Hey! It’s you! How are you?

Musta ka nga pala? – How are you by the way?

Kumusta ang lakad natin? – How’s your trip?

Magandang umaga tol. – Good morning man.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.