Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog Love Phrases

November 16, 2011

 

Tagalog Love Phrases when expressing your feelings to someone you love.

 

I’m lucky to have you.
Tagalog: Maswerte ako na akin ka.

I wish you were mine.
Tagalog: Hinihiling kong maging akin ka.

My heart beats fast when I’m with you.
Tagalog: Tumitibok ang puso ng mabilis pag kasama kita.

I will always there for you.
Tagalog: Palagi akong nandyan para sayo.

It’s a wonderful journey when I’m with you.
Tagalog: Isang magandang paglalakbay kapag kasama kita.

I love you more than you know.
Tagalog: Mahal kita higit pa sa alam mo.

I’m happy to be with you.
Tagalog: Masaya akong kasama ka.

All of this is for.
Tagalog: Lahat ng ito ay para sayo.

I can’t sleep without you.
Tagalog: Hindi ako makatulog pag wala ka.

You’re the best gift I have.
Tagalog: Ikaw ang pinakamagandang regalo na meron ako.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.