Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Telephone Conversation Asking Questions

November 30, 2011

 

May I speak to ______ (name)?
Tagalog: Pwede ko bang makausap si Lea?

How could I reach him?
Tagalog: Paano ko ba siya matatawagan?

Can you send the number of your manager?
Tagalog: Pwede mo bang ipasa ang numero ng iyong manager?

Can I call later?
Tagalog: Pwede ba akong tumawag mamaya?

Can I leave a message?
Tagalog: Pwede ba akong mag-iwan ng mensahe?

Can I talk to your boss?
Tagalog: Pwede ko bang makausap ang amo mo?

Could you please tell me your information?
Tagalog: Pwedeng pakisabi ng iyong impormasyon?

What time I will call again?
Tagalog: Anong oras ako tatawag ulit?

Who is speaking please?
Tagalog: Sino itong nagsasalita?

Who’s calling?
Tagalog: Sino napatawag?

Could you tell me what the exact details?
Tagalog: Pwede bang sabihin mo sakin kung ano ang eksaktong detalye?

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.