Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Telephone Conversation Phrases

November 30, 2011

 

May tawag ka sa telepono.
Tagalog: You have a call on the telephone.

The number I am calling is responding.
Tagalog: Ang numerong tinatawagan ko ay hindi sumasagot.

I need more details.
Tagalog: Kailangan ko pa ng karagdagang ditalye.

I need more of your information.
Tagalog: Kailangan ko ng karagdagang impormasyon.

I need to talk to the manager.
Tagalog: Kailangan kong kausapin ang manager niyo.

I would to talk to your boss.
Tagalog: Gustong makausap ang amo niyo.

I’ll contact you when my boss is here.
Tagalog: Kokontakin ko na lang po kayo pag nandito na ang amo ko.

Please tell him that I called.
Tagalog: Pakisabi na napatawag ako sa kanya.

I’ll leave my telephone number.
Tagalog: Iiwan ko ang numero ng telepono ko.

 

Other Examples:

Answer the telephone.
Tagalog: Sagutin mo ang telepono.

Answer the call.
Tagalog: Pakisagot ng tawag.

Someone is calling.
Tagalog: May tumatawag.

The number is busy.
Tagalog: Abala ang numero.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.