Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using 'I love you' in tagalog

Apr 20, 2011

Mahal kita, sana maintindihan mo. (I love you, I hope you understand.)
Mahal kita sa paraang alam ko. (I love you the way I know you.)
Mahal kita dahil simple ka. (I love you because you are simple.)
Mahal kita hindi dahil mahal mo ako. (I love you not because you love me.)
Narinig ko siya na sinasabing 'mahal kita'.(I heard him saying 'I love you'.)
Basta ang mahalaga mahal kita. (The important is that I love you.)
Kasalanan ko bang mahal kita? (Is this my fault that I love you?)
Ito ang rason kung bakit mahal kita. (This is the reason why I love you.)
Mahal kita dahil pinapasaya mo ako. (I love you because you make me happy.)
Hindi kita narinig na nagsabing 'mahal kita'. (I never heard you saying 'I love you'.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.