Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Wonderful Phrases to someone you love

November 19, 2011

 

Your smile is different.
Tagalog: Ang ngiti mo ay kakaiba.

You look gorgeous today.
Tagalog: Ang ganda mo ngayon.

I can’t believe it’s you, you look so beautiful.
Tagalog: Hindi ako makapaniwala na ikaw yan, ang ganda mo.

A wonderful lady is in my front now.
Tagalog: Ang magandang babae ay nasa harapan ko ngayon.

You’re the sweetest girl in my world.
Tagalog: Ikaw ang pinakamalambing na babae sa mundo ko.

You’re like an angel came from heaven.
Tagalog: Para kang anghel na nanggaling sa langit.

You look wonderful tonight.
Tagalog: Ang ganda mo ngayong gabi.

You’re good looking today.
Tagalog: Gwapo ka ngayon.

Among them all you’re the best.
Tagalog: Sa kanilang lahat ikaw ang magaling.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.