Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ang pag-ibig ay parang tao-tauhan

May 18, 2011

Love is like a puppet.

Ang pag-ibig ay parang tao-taohan lang dahil hindi mo talaga alam kung ang pagmamahal at kalinga ay totoo. Paminsan-minsan nagkukunwari sila na ito ay katotohanan kahit na hindi naman, kaya hindi mo masasabing ang pag-ibig ay perpekto.

Translated in English: Love is just like a puppet because you really don’t know if the love and care are true. Sometimes they are pretending to be real but deep inside its not, so you can’t tell that love is perfect.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.