Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ang buhay ay parang gulong.

June 1, 2011

Life is like a wheel.

Maihahambing natin ang buhay sa gulong dahil ang ating buhay paminsan-minsan ay nasa taas at piminsan-minsan naman ay nasa baba. Kailangan nating maging kontento kung ano ng meron tayo dahil pwede taong bababa, hindi tayo sigurado kung lagi ba tayong nasa taas, may oras na bababa tayo kaya maghanda.

Translated in English: We can compare the life as a wheel because our life sometimes on the top and sometimes were down. We must be contented of what we have because we may falls down, we are not sure if we will always on the top, there will be a time that we will be down so be prepared.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.