Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ang di umaayaw ay nagwawagi.

May 16, 2011

Ang taong hindi umaayaw ay naaangkin ang puso ng minamahal, lalo na kung sinubukan mo ng sinubukan para lamang makuha ang malaking oo. Gawin mo ang makakaya mo na may courage, ito ang pinakamabisang paraan para mapatunayan mong mahal mo talaga siya.

Translated in English: The person who is not refusing will win the woman’s heart, especially when you’re trying so hard to get her big yes. Do your best with confidence, this is the best way to prove that you really love her.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.