Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ang imahinasiyon ay mas mahalaga kaysa sa kaalaman.

June 9, 2011

Imagination is more important than knowledge.

Mas mahalaga ang magkaroon ng imahinasiyon, dahil sa iyong sarili makakalikha ka ng sarili mong sitwasiyon at sulosiyon kung paano mo malulutas ang mga problema. Pero kung ang imahinasiyon at ang kaalaman ay magkasama, magiging maganda ang kalalabasan. Ikaw ay mas may kaalaman kung mayroon kang imahinasiyon.

Translated in English: It’s more important to have imagination, because in your own you can create your own situations and solutions on how you will solve the problems. But when imagination and knowledge is together, there will be a good outcome. You’re more knowledgeable when you have your imagination.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.