Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ang magkaibigan nagkakaintindihan.

May 13, 2011

Friends understand each other.

Ang totoong kaibigan ay alam kung ano ang problema ng ibang kaibigan. Ang totoong kaibigan nagbibigay ng payo kung ano ang mali at kung ano ang tama. Kung kayo ay totoong magkaibigan, tanggap niyo  kung ano siya at kung ano ang kahinaan at kaligayahan niya.

Translated in English: Real friends knows what is the problems of her other friends. Real friends give advises and tells you what’s wrong and what the right is. If you were really friends, you’ll accepts who she is and what is her weaknesses and happiness.

.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.