Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ang mga kaibigan ay magaling na panangga.

June 6, 2011

Friends are the best shield.

Sa oras ng pangangailangan ang mga kaibigan ay laging nandiyan para maging panangga natin, para tulungan tayo sa ating mga problema. Sila ang ating panangga para protektahan tayo sa panganib. Kaya dapat tayong magpasalamat sa ating mga kaibigan na laging nandiyan kung kailangan natin sila.

Translated in English: In times of needs friends are always there to be our shield, to help us on our problems. They can be the shield to protect us from danger. So we must be thankful with our friends who are always there for us whenever we needed them.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.