Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ang oras ay magaling na guro.

May 9, 2011

Time is a great teacher.

Hindi natin kayang baguhin ang oras, hindi natin maibabalik ang oras sa nakaraan, kaya kailangan natin mag-ingat sa pag-gamit nito. Ito ang nagtuturo sa atin kung pano gamitin sa mabuti at kung paano hatiin ang bente kwatro oras na gawain sa isang araw. Ang oras ang kumukontrol ng lahat pero ang sarili natin ang  kumukontrol kung paano ang paggamit ng ating oras, ang oras lang ang nagtuturo sa atin sa paggamit sa tamang paraan.

Translated in English: We can’t change the time; we can’t back the time in the past, so we must be careful in using it. It teaches us how to use it in the right way and how to divide the 24 hours on our daily activities in one day. Time controls everything but our self controls how to use our time, time is just teaching us in using it in a right way.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.