Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ang pag-ibig ay matamis kung bago pa, pero mas tatamis pa kung may katotohan.

June 8, 2011

Love is sweet when it's new, but sweeter when it's true.

Ang pag-ibig ay talagang matamis sa bago pa lang, pero mas lalo itong tatamis kung ang damdamin ay totoo. Sayang lang kung nagkukunwari ka na mahal mo ang isang tao, wag mong hintayin na lilipas ang panahon at hindi mo sabihin ang iyong tunay na nararamdaman. Kung hindi mo siya mahal sabihan mo siya kung ano ang katotohanan ng hindi ka makasakit ng puso.

Translated in English: Love is really sweet when it’s new, but it’s sweeter when the feelings are true. It’s useless when you’re pretending to love someone, don’t wait the time will pass by and you will not tell him your true feelings. If you do not love him just tell him the truth so that you can’t hurt someone’s heart.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.